Menadžment financija

Specijalistički diplomski stručni studij – Menadžment financija

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija izvodio se na EFFECTUS-u od 2010. godine do 2016. godine. Počevši od akademske godine 2016/2017.  EFFECTUS studij financije ipravo – visoko učilište izvodi diplomski studij pod izmijenjenim nazivom: POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA sa smjerovima: (1) Menadžment financija, (2) Porezi i poslovno pravo i (3) Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

KLIKNI ZA VIŠE INFORMACIJA O NOVOM STUDIJU

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra
ECTS bodovi: 120
Stručni naziv: Stručni specijalist/specijalistica menadžmenta financija
Način studiranja: redovni i izvanredni

Ovaj studij osigurava stjecanje specijalističkih znanja iz područja financija, čime student stječe kompetencije u području suvremenih analitičkih tehnika i novih vještina s osnovama za financijsko odlučivanje u svakodnevnoj praksi te povećanom individualnom učinkovitošću u području financija. Nakon završetka ovog programa student će biti osposobljen obavljati niz poslova kako iz gospodarskog, a tako i iz javnog sektora kao što su poslovi financijskog planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditnog savjetovanja u bankama, vođenja korporativnih financija, upravljanja rizicima i stječe kompetentnost za vođenje računovodstvenih poslova tvrtke, financijskog poslovanja i za rješavanje financijskih  problema tvrtke, kao i za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima. Završeni student posebice će biti osposobljen za  obavljanje poslova na  području javnih financija i poreza, tj. poreznoj politici.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu