Uprava

Uprava je stalno tijelo zaduženo za koordinaciju i operativnu provedbu upravljačkih aktivnosti.

Članovi Uprave su predsjednik Upravnog vijeća, dekan i glavni direktor.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Uprave.

Mandat člana Uprave traje onoliko vremena koliko traje mandat funkcije na koju je član izabran / imenovan.

Uprava donosi poslovnik kojim pobliže utvrđuje način svog rada.

Uprava izrađuje prijedloge općih akata, odlučuje o godišnjim upisnim kvotama studenata, odlučuje o financiranju stručnog i znanstvenog usavršavanja nastavnog i drugog osoblja EFFECTUS-a te obavlja druge poslove određene Statutom i odlukama Upravnom vijeća.

Članovi Uprave:

Predsjednik Upravnog vijeća : Mr.sc. Miljenko Javorović

Dekanica : Jelena Uzelac, dipl.iur.

Glavni direktor : Doc.dr.sc. Đuro Horvat

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu