Matični podaci

Naziv ustanove:
EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Sjedište:
ZAGREB, TRG J.F.KENNEDY 2

Matični broj:
80733563

Osobni identifikacijski broj (OIB):
47182242398

Žiro-račun:
2390001 – 1100383019, Hrvatska poštanska banka

IBAN:
HR5323900011100383019

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu