Povijest

17. siječnja 2008. – Datum osnutka ustanove

17. svibnja 2010. – Pozitivna preporuka Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje

25. svibnja 2010. – Datum izdavanja (uvjetne) Dopusnice za obavljanje djelatnosti i izvođenje dva studija: „Financije i pravo“ i „Menadžment financija“

10. lipnja 2010. – Upis ustanove u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

25. kolovoza 2010. – Upis u Upisnik visokih učilišta pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

Rujan / Listopad 2010. – upis prve generacije polaznika studija i početak nastave

18. svibnja 2012. – Datum izdavanja bezuvjetne – trajne Dopusnice za izvođenje studija „Menadžment financija“

24. svibnja 2012. – Datum izdavanja bezuvjetne (trajne) Dopusnice za izvođenje studija „Financije i pravo“

20. lipnja 2012. – prva obrana završnog rada na diplomskom studiju

Listopad 2012. – preseljenje na Trg J. F. Kennedyja 2

15. studenog 2012. – prva obrana diplomskog rada na diplomskom studiju

Travanj/Svibanj 2013. – uspješno okončan postupak reakreditacije i izdana potvrda Ministra o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti

Studeni 2013. – Odobreno izvođenje programa obrazovanja odraslih za poslove poreznog specijalista

27. travnja 2014. – prva svečana Promocija diplomiranih studenata

26. svibnja 2015. – Osnovan Savjet EFFECTUS-a

Listopad 2015. – Odobreno izvođenje programa obrazovanja odraslih za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

Lipanj 2016. – izdavanje Dopusnice za obavljanje djelatnosti i izvođenje studija: „Poslovno upravljanje – MBA“ 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu