Kvaliteta

Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo trajno je opredijeljena za ostvarivanje nacionalnih i međunarodnih normi i standarda kvalitete u visokom obrazovanju i poslovanju. Opredjeljenje za kulturu kvalitete izvire iz Misije, Vizije, Strateškog okvira i načina njihova ostvarenja. Utvrđenom Politikom kvalitete Viosko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo obvezala se upravljati sustavom kvalitete uz kontinuirano poboljšanje i nadogradnju do konačnog ostvarenja – uspostavljanja Kulture kvalitete.

Nadležno tijelo sustava za osiguranje kvalitete na Visokom učilištu Effectus – visokoj školi za financije i pravo je Odbor za kvalitetu. Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama, a odgovoran je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja ustanove. Odbor ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama ustanove. Na način rada Odbora primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe posebnog Pravilnika o sustavu za kvalitetu.

U listopadu 2015. godine Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo je dobila certifikat ISO 29990:2010. ISO 29990:2010 međunarodni je standard u području neformalnog obrazovanja. Opseg standarda uključuje pružanje usluge visokoškolske edukacije, poslovne i profesionalne edukacije, organizacije seminara i radionica sukladno normi ISO 29990:2010. Osim toga, standard unaprjeđuje kvalitetu sustava upravljanja, a ujedno je i alat za upravljanje procesima, kontrola i upravljanje resursima, financijama i rizikom.

Certifikat ISO 29990:2010 u Europi posjeduje tek 19 institucija. U regiji Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo prva je institucija usklađena po ISO 29990:2010. Dobivanjem certifikata Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo svrstala se na sam vrh obrazovnih institucija u Europi te je još jednom potvrdila vlastitu kvalitetu i izvrsnost.

Osiguravanje kvalitete prate dokumenti koje možete pronaći ovdje.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu