Vizija, Misija i Ključne vrijednosti

VIZIJA

Postati jedinstvena ustanova visokog obrazovanja koja inovativno povezuje financije, pravo i ostala područja poslovne edukacije, poštuje načela izvrsnosti i studente transformira u lidere koji doprinose razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

ULOGA

Kroz individualizirani pristup svakoj osobi pružiti i prenijeti suvremena i primjenjiva znanja i vještine tražena na tržištu koja omogućuju profesionalni razvoj, neovisnost i osobni rast.

 

KLJUČNE VRIJEDNOSTI

Iskustvo koje EFFECTUS pruža temelji se na trima ključnim vrijednostima:

  • POSVEĆENOST
  • URAVNOTEŽENOST
  • ORIJENTACIJA REZULTATU

Ključne vrijednosti EFFECTUS-a očituju se kroz kulturu ponašanja, komunikacije i odnosa koju razvijamo.
Pristup temeljen na ključnim vrijednostima EFFECTUS čini obrazovnom institucijom koja stvara poticajno okruženje, gradi samopouzdanje te otvara mogućnosti svakom svom polazniku.
Primarna je EFFECTUS-ova djelatnost visoko obrazovanje. No EFFECTUS je duboko svjestan društvene uloge obrazovanja i činjenice da obrazovanje nije samo sebi svrha niti je posljedica sama po sebi.
EFFECTUS stoji na stajalištu da je obrazovanje investicija i kao takvo predstavlja uzrok koji se dalje kreira i razvija. Upravo zato što EFFECTUS obrazovanje ne doživljava kao samo sebi svrhom, svojim ključnim vrijednostima postavlja temelje za razumijevanje istinske širine obrazovanja.
U odnosima koje gradimo posvećenost označava brigu za potrebe svake osobe, uvažavanje individualnih potreba i posvećenosti poslu.
U poslu koji se obavlja uravnoteženost označava odmjeren odnos teoretskih znanja i praktično primjenjivih vještina („nema teorije bez prakse, niti prakse bez teorije“), odmjeren odnos poslovnog svijeta i akademskog svijeta te odmjeren odnos uvažavanja individualnih potreba i poštivanja nametnutih pravila.
Svaka osoba na EFFECTUS-u nastoji biti konkretna i fokusirana na učinkovito obavljanje svog posla, nastoji razvijati odnose i motivirajuće okruženje u kojima se stimulira progresivnost te potiče otkrivanje i ispunjenje vlastitih potencijala. To je usmjerenost na rezultat.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu