Voditelj pripreme i provedbe EU projekata - Dopusnica

Program osposobljavanja za poslove Voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanost , obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/10-03/00058, Ur. br. 533-09-10-05 i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: UP/I-602-07/10-02/53, Ur. br. 357-06-10-08.

Uspješno završen program Voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata omogućuje upis zvanja u E-radnu knjižicu.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu