Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Seminarski rad 1

ECTS bodovi: 2

SATI PREDAVANJA: 0

SATI VJEŽBE: 20

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:

 

CILJEVI:
Studijskim programom je u posljednjem semestru studija predviđena izrada i obrana specijalističkog diplomskog rada.
Zahtjevi predmeta Specijalistički diplomski rad specifični su:
(1) Pisanim specijalističkim diplomskim radom student dokazuje da je na temelju znanja stečenog tijekom studija i na temelju korištene literature ovladao zadanom temom, da je temu obradio adekvatnim metodama, da poznaje korištenu stručnu literaturu i da je ispravno navodi te da vlada stručnom terminologijom.
(2) U pisanom specijalističkom diplomskom radu treba doći do izražaja sposobnost samostalnog razmišljanja studenta, kao i sposobnost donošenja prosudbi, zaključaka ili prijedloga za rješavanje postavljenog problema.

Predmet Seminarski rad kojeg studenti upisuju u drugom semestru prve godine studija ima za primarnu svrhu pokazati studentima tehnike istraživanja i pisanja diplomskog rada.

 

SADRŽAJ:
Tijekom seminarske radionice obrađuje se cjelokupan proces pisanja diplomskog rada
Proces pisanja diplomskog rada započinje kreiranjem istraživačkog pitanja. Studentima se ukazuje na koji način kreirati istraživačko pitanje koje će se obraditi u okviru diplomskog rada.
Nakon što studenti kreiraju primarno istraživačko pitanje mogu razviti razna druga potpitanja na koja će nastojati odgovoriti kroz pisanje rada. Studentima se objašnjava kako kreirati, ali i kako evaluirati postavljeno istraživačko pitanje.
Objašnjava se i optimalna struktura rada. Studenti u okviru radionice prolaze kroz elemente rada: uvod; objašnjenje / značaj teme / metodologija; model / analiza / interpretacija podataka; rasprava o rezultatima i na kraju zaključak. Svaki element rada se posebno analizira. Analizira se i veličina i važnost svakog dijela u radu. Na ovaj način studenti mogu kreirati jasnu strukturu rada prije nego što krenu sa detaljnim istraživačkim procesom koji se detaljno objašnjava u okviru radionice.
Kroz nastavu iz predmeta 'Seminarski rad' se istražuju i prikladne baze, kao i načini na koji se traže i odabiru relevantni radovi za znanstveno istraživanje. Studentima se pokazuje kako pretraživati znanstvene baze, korištenje ključnih riječi prilikom pretraživanja te evaluacija je li rad uopće relevantan za istraživanje. Jasno se naglašava važnost strukturiranosti rada.
Zadnji dio radionice je posvećen plagijatima, definicijama plagijata, implikacijama plagijata i posljedicama s kojima se student mora nositi u slučaju da bude uhvaćen u plagiranju rada.
Na taj način se osigurava da studenti odabirom teme te izradom i obranom diplomskog rada pokažu analitičke vještine u obradi određenog problema iz područja studija, vladanje metodologijom kao i sposobnost rasuđivanja i analize.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Kreirati glavno istraživačko pitanje i potpitanja
I2 - Evaluirati istraživačko ipitanje
I3 - Kreirati optimalnu strukturu rada
I4 - Koristiti ključne riječi pri pretraživanju baza
I5 - Definirati pojam i implikacije plagijata
I6 - Definirati zadatak specijalističkog diplomskog rada koristeći propisani obrazac

 

OBVEZNA LITERATURA:

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu