Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Praktikum u ljudskim potencijalima

ECTS bodovi: 9

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 28

 

NASTAVNICI:
Katarina Sokić

 

CILJEVI:
Namjena i cilj predmeta:
Predmet je koncipiran tako da najveći dio svojih studijskih obveza studenti obavljaju na terenu. Rad na fakultetu je organiziran pod vodstvom vanjskih stručnih izvođača i na taj način se upoznaju s problematikom iz prakse, pitanjima razvoja i radom stručnjaka iz područja upravljanja ljudskim potencijalima.
Rad sa stručnjacima iz prakse ih priprema za preuzimanje konkretnih uloga s kojima će se susretati na radnom mjestu. Praksa podrazumijeva rad u organizaciji u odjelima upravljanja ljudskim potencijalima pod mentorstvom stručnjaka i s tim stjecanje iskustva u stručnom području

 

SADRŽAJ:
• Strateška uloga upravljanja ljudskim potencijalima
• Povezanost s poslovnom strategijom
• Struktura i položaj upravljanja ljudskim potencijalima
• Planiranje i kadroviranje
• Testiranje i izbor
• Intervjui
• Obrazovanje
• Kadroviranje vrhunskog menadžmenta
• Produktivnost i kvaliteta
• Ocjenjivanje uspješnosti
• Upravljanje s karijerom
• Nagrađivanje (financijski poticaji, shema nagrađivanja, dodaci)
• Industrijski odnosi
• Zdravlje i zaštita na radu
• Međunarodno upravljanje ljudskim potencijalima
• Kadroviranje i žene
• Uloga linijskih vođa na području menadžmenta ljudskih potencijala

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Prosuditi povezanost strateške uloge upravljanja ljudskim potencijalima s poslovnom strategijom.
I2 - Analizirati temeljne procese upravljanja ljudskim potencijalima i ocijeniti njihovo provođenje u organizaciji.
I3 - Izraditi shemu nagrađivanja na temelju ocjene uspješnosti zaposlenika.
I4 - Osmisliti plan razvoja karijere ključnih zaposlenika u organizaciji.
I5 - Valorizirati upravljanje ljudskim potencijalima u RH u odnosu do međunarodnih standarda.
I6 - Preispitati ulogu linijskih vođa na području upravljanja ljudskim potencijalima.

 

OBVEZNA LITERATURA:

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu