Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Psihologija osobnosti i organizacije

ECTS bodovi: 9

SATI PREDAVANJA: 56

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Katarina Sokić

 

CILJEVI:
Namjena i cilj predmeta:
Studenti će steći temeljna znanja o teorijama, konceptima psihologije osobnosti i metodama i postupcima organizacijske psihologije.

 

SADRŽAJ:
1. Uvod u psihologiju osobnosti
• Opće odrednice osobnosti
• Razvoj osobnosti
• Integracija osobnosti
• Učenje i pamćenje, mišljenje
• Teorije osobnosti
2. Psihologija djelatnosti i organizacije
• Teorije psihologije organizacije
• Planiranje i izvođenje organizacijsko psihološkog testiranja
3. Rad i radni proces
• Značenje i učinak rada
• Različiti aspekti rada (fiziološko-psihološki, tehničko psihološki, profesionalno psihološki)
• Osobno doživljavanje rada i stres (fluktuacija, apsentizam)
4. Pojedinac
• Prilagodba čovjeka radu (profesionalna orijentacija i selekcija)
• Metode dijagnostike osobnosti i izbora (psihometrija, testna teorija)
• Osobni razvoj (profesionalna izobrazba i trening)
• Osobno doživljavanje rada i stres (fluktuacija, apsentizam)
5. Grupa i čovjek u grupi
• Čovjek u organizaciji
• Formalin i neformalni učinci organizacije i grupe na pojedinca
• Grupne norme i grupna kohezivnost
• Socijalnopsihološke relacije i dinamika rada i radne situacije (sudjelovanje, natjecanje, konflikt)
• Vođenje i slijeđenje
6. Organizacija i organizacijska klima
• Organizacijska dijagnostika
• Motivacija i organizacija
• Modeli motivacija
• Sadržajni i homeostatički modeli
• Struktura motiva
• Teorije motivacije

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Interpretirati specifična znanja s područja psihologije osobnosti.
I2 - Analizirati temeljne koncepte, pristupe i metode koji se koriste u psihologiji organizacije i rada.
I3 - Predložiti metode analize radnog mjesta u svrhu definiranja radne učinkovitosti i prepoznati uzroke negativnih pojava na radnom mjestu (fluktuacija, apsentizam).
I4 - Ostvariti osobno iskustvo tijekom primjene nekih selekcijskih metoda (biti sudionik/ispitanik tijekom edukativne primjene nekih glavnih selekcijskih metoda).
I5 - Evaluirati učinke orgranizacije i grupe na pojedinca te procijeniti metode rješavanja različitih radnih situacija.
I6 - Analizirati motive i predložiti primjerenu teoriju motivacije zaposlenika.

 

OBVEZNA LITERATURA:
1. Miljković, D, Rijavec, M.: Organizacijska psihologija 2007 D - 2, IEP, Zagreb
2. Randall J. Larsen, David M. Buss 2008 Psihologija ličnosti, Naklada Slap (odabrana poglavlja)

 

DOPUNSKA LITERATURA:
1. Drenth, Pieter Johan Diederik (ur.) ; Thierry, Henk (ur.), Wolff, Charles Johannes de (ur.), Introduction to work and organizational psychology, 2nd ed. Hove (East Sussex) : Psychology, 2002,
2. Arnold, J., Randall, R. et al. (2010). Work psychology: Understanding human behaviour in the workplace, 5th edition. Harlow: Prentice Hall.
3. Muchinsky, P. (2012). Psychology Applied to Work. Summerfield, NC: Hypergraphic Press.
4. Riggio, R. E. (2013). Introduction to Industrial/Organizational Psychology 6th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
5. Robbins, S. P., Judge, T. A., & Campbell, T. T. (2010). Organizational behavior. Harlow, UK:Pearson Education

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu