Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Organizacijsko ponašanje

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Marija Kalinić

 

CILJEVI:
Namjena i cilj predmeta:
Predmet nudi pregled novijih teorijskih koncepata i novijih spoznaja na području organizacijskog ponašanja. Cilj predmeta je studente upoznati sa procesom proučavanja ponašanja u organizacijama i osposobiti ih za samostalno planiranje i izvođenje takvih procesa.

 

SADRŽAJ:
- Osnove organizacijskog ponašanja
- Povijesni razvoj organizacijskog ponašanja
- Utjecaj kulture na organizacijsko ponašanje
- Organizacijska kultura
- Motivacijske teorije
- Motivacija u radnoj okolini
- Vođenje
- Radni timovi
- Upravljanje timovima
- Stilovi komunikacije
- Pregovaranje i rješavanje konflikata
- Upravljanje raznolikošću zaposlenih

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati osnove organizacijskog ponašanja.
I2 - Kategorizirati temeljne čimbenike organizacijske kulture i procijeniti njen utjecaj na organizacijsko ponašanje.
I3 - Evaluirati motivacijske teorije i pripremiti plan motivacije u organizaciji.
I4 - Razlikovati teorije vođenja i planirati njihovu primjenu u različitim vrstama radnih timova.
I5 - Vrednovati uspješnost primjene različitih stilova komuniciranja u uspješnosti vođenja pregovora i rješavanja konflikata.
I6 - Sintetizirati raznolikosti zaposlenih i odabrati primjeren način upravljanja.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Robbins, S. P., Judge, T. A.: „ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE“, izdavač MATE, Zagreb, 2009

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Robbins, S. P.: „BITNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKOG PONAŠANJA“, izdavač MATE Zagreb, 1992.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu