Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Tehnike i vještine vođenja

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 42

SATI VJEŽBE: 14

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Đuro Horvat
Marinko Jurčević
Natalia Tutek
Sabina Škrtić

 

CILJEVI:
Predmet studentima nudi pregled novijih teorijskih koncepata i novijih spoznaja na području organizacijskog ponašanja.
Studentima pomaže prepoznati i razumjeti probleme povezane s ljudima u organizaciji, te im pomaže da izaberu teorijske koncepte koji odgovaraju tim problemima i da razviju primjerena rješenja, a sve s ciljem uspješnog vođenja organizacija.

 

SADRŽAJ:
• Pristup temeljen na osobinama
• Pristup temeljen na vještinama
• Pristup temeljen na stilu
• Situacijski pristup
• Teorija usklađenog vođenja
• Teorija puta do cilja
• Teorija razmjene između vođe i člana
• Transformacijsko vođenje
• Timsko vođenje
• Psihodinamski pristup
• Kultura i vođenje
• Etika vođenja

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Razlikovati različita shvaćanja vodstva i ispitati vođenje kao osobinu nasuprot vođenja kao procesa.
I2 - Identificirati pristupe vođenju temeljene na vještinama, stilu i osobinama.
I3 - Analizirati stilove vođenja te na temelju analize evaluirati razlike i sličnosti situacijskog pristupa i teorije usklađenog vođenja.
I4 - Odabrati primjerenu teoriju vodstva na primjeru iz prakse i valorizirati njenu učinkovitost.
I5 - Ispitati ulogu spola u vođenju i provjeriti postojanje staklenog stropa u poduzeću po izboru.
I6 - Formulirati etički kodeks uvažavajući temeljne kulturne odrednice društva u kojem poduzeće posluje.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Chapman, E. N., O'Neil, S. L.: Vodstvo – osnovni koraci koje svaki manager mora znati, III. Izdanje, MATE, 2003.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Nahavandi, A.: The Art and Science of Leadership; Prentice Hall; 2003
Bertels, T. (Ed.): Rath & Strong's Six Sigma Leadership Handbook; John Wiley & Sons. Inc, 2003.
Krames, J. A.: Jack Welch Leksikon vodstva; Naklada Zadro, Zagreb, 2002.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu