Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Menadžment znanja i inovacija

ECTS bodovi: 4

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 14

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:

 

CILJEVI:
Namjena i cilj predmeta:
Kroz predmet se studenti upoznaju s konceptom društva znanja i terminologijom potrebnom za uspješnu primjenu spoznaja i koncepata kod upravljanja znanjem i inovacijama u organizacijskoj okolini. Predmet studentima nudi uvid u različite pristupe znanju i inovacijama, utemeljene na stvarnim iskustvima vodećih organizacija.

 

SADRŽAJ:
MENADŽMENT ZNANJA
Uvod u upravljanje znanjem.
Model upravljanja znanjem.
Podatak, informacija, znanje, akcija.
Znanje i inovacija.
Semantičko modeliranje: klasifikacija pojmova i znanstveno istraživanje.
Rezoniranje o znanju.
Višeagentni sustavi.
Vrste znanja u organizacijama.
Inteligentna organizacija.
Upravljanje strateškim znanjem.
Neizrazita logika i Assistum-sustav za upravljanje strateškim znanjem.
MENADŽMENT INOVACIJA
• Uvod u menadžment inovacija i glavni izazovi
• Inovacije kao menadžerski proces
• Strategija inoviranja i pripadni rizici
• Uloga države u inoviranju
• Razvijanje inovativne organizacije
• Upravljanje R&D odjelom
• Izvor ideja
• Inovativni proizvod

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirali modele upravljanja znanjem.
I2 - Razlikovati vrste znanja i inovacija u različitim organizacijskim oblicima.
I3 - Izraditi strateški plan upravljanja znanjem.
I4 - Prosuditi glavne izazove menadžmenta inovacija i preporučiti rješenje za suočavanje s njima.
I5 - Osmisliti strategiju inoviranja uvažavajući pripadne rizike i regulatorni okvir.
I6 - Predložiti plan za uvođenje novog proizvoda ili usluge na temelju kategorizacije koraka procesa inoviranja.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Prester, j. Menadžment inovacija, 2010, Sinergija Zagreb
North, K. Upravljanje znanjem, 2007, Naklada Slap, Zagreb

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu