Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Kontroling

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Aljoša Šestanović
Goran Hanžek

 

CILJEVI:
Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata kako bi bili u mogućnosti definirati te objasniti ulogu i zadatke kontrolinga kao upravljačkog koncepta i neophodne sastavnice svake moderno ustrojene i usmjerene organizacije. Naučiti studente primijeniti kontrolerske modele i alate te interpretirati njihovu praktičnu primjenu. Poticati studente u kreiranju i razvijanju studija slučaja primjerice kako uvoditi i razvijati kontroling u hrvatskom gospodarstvu. Na taj način studenti bi naučili kako odabrati i primijeniti određeni model uvođenja kontrolinga te u konačnici naučiti kako demonstrirati i obraniti svoj koncept.

 

SADRŽAJ:
OSNOVE KONTROLINGA Potreba za kontrolingom. Interne odrednice kontrolinga. Eksterne odrednice kontrolinga. Generacije kontrolinga. Registrator. Navigator. Inovator. Realnost kontrolinga u poduzećima u svijetu. Realnost kontrolinga u Hrvatskoj. Koncepcije kontrolinga (računovodstveno orijentirana koncepcija, informacijski orijentirana koncepcija, upravljački orijentirana koncepcija), odnos kontrolinga i drugih srodnih područja.
FUNKCIJA I INSTRUMENTI KONTROLINGA
Kontroling kao dopuna i stručna podrška managementu. Načela kontrolinga (koordinacija, integracija). Objekti i instrumenti kontrolinga. Sustav vrednota. Sustav planiranja. Sustav kontrole. Informacijski sustav. Sustav organiziranja. Sustav upravljanja ljudskim potencijalima. Uloga kontrolinga u koordinaciji i integraciji pojedinih sustava. Analiza poslovanja i kontroling; Metode i tehnike analize poslovanja; Upravljanje kvalitetom i poslovni rezultat;.
PROCES KONTROLINGA
Kontroler kao moderator. Operativni i strategijski kontroling. Instrumenti operativnog kontrolinga. Instrumenti strategijskog kontrolinga. Planiranje i plan kao instrument upravljanja poslovnim rezultatom; Analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa i potencijala; Analiza i ocjenjivanje imovine; Analiza i racionalizacija troškova poslovanja; Mjerenje i ocjenjivanje poslovnog rezultata; Mjerenje i ocjenjivanje poslovne uspješnosti; Analiza i racionalizacija poslovnih funkcija i procesa; Analiza i ocjenjivanje efikasnosti upravljanja
BALANCED SCORECARD KAO OKOSNICA KONTROLINGA
Balanced Scorecard kao sustav upravljanja. Financijsko ekonomska perspektiva. Perspektiva kupaca. Perspektiva internih procesa. Perspektiva učenja i razvoja. Uzajamna povezanost pojedinih perspektiva.
INSTITUCIONALNI ASPEKT KONTROLINGA
Determinante institucionalnog aspekta. Uvođenje kontrolinga u poduzeće - determinante. Problemi uvođenja. Izbor koncepcije uvođenja. Profil osobe kontrolera. Mjerenje učinaka kontrolinga.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati razliku između strateškog i operativnog kontrolinga te povezanost kontrolinga s drugim funkcijama u poduzeću.
I2 - Interpretirati procese kontrolinga te kontrolerske modele i alate s naglaskom na ekonomske pokazatelje.
I3 - Prezentirati koncept kontrolinga kao upravljačke funkcije poduzeća s naglaskom na troškovno i upravljačko računovodstvo.
I4 - Argumentirati ulogu kontrolinga u poduzećima kao i njegovih objekata s naglaskom na sustav planiranja kao objekt kontrolinga.
I5 - Argumentirati ulogu kontrolinga u poduzećima kao i njegovih objekata s naglaskom na sustav izvještavanja (zalihe, prodaju/kupce, marketing, ljudske potencijale).
I6 - Interpretirati koncept kontrolinga s naglaskom na financijsko računovodstvo (primjena MSFI/HSFI).

 

OBVEZNA LITERATURA:
Očko, J., Švigir, A.: Kontroling – upravljanje iz backstagea, Altius savjetovanje, Zagreb, 2009.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Popović, Ž., Vitezić, N.: Revizija i analiza - instrumenti uspješnog donošenja poslovnih odluka, II. izdanje, HZRFD, Zagreb, 2009.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu