Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Krizni menadžment

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Danko Sučević

 

CILJEVI:
Cilj ovog predmeta je osposobiti studente za pravovremeno prepoznavanje poslovne krize u poduzećima u kojima rade kao i u ostalim poduzećima u kojima imaju interese kao dionici.
U slučajevima kada je poslovna kriza akutna, studenti uključeni u njeno savladavanje biti će sposobni svojim znanjem i sposobnostima značajno doprinijeti uspješnom ishodu njena svladavanja.

 

SADRŽAJ:
Uvod - uloga i ciljevi kolegija, glavni objekti izučavanja, pojam i obilježja poslovne krize, uzroci krize;
Anticipativno upravljanje krizom;
Pojam i obilježja poslovne krize;
Vanjski i unutarnji uzroci krize, menadžment kao najznačajniji uzrok krize;
Simptomi poslovne krize i rano prepoznavanje;
Priznavanje kriznog stanja;
Definiranje menadžmenta;
Preuzimanje kontrole;
Evaluacija poduzeća u krizi;
Plan izlaska iz krize;
Faza hitnosti;
Faza stabilizacije;
Faza povratka rastu

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Valorizirati važnost pojedinih vanjskih i unutarnjih uzroka poslovne krize u konkretnom slučaju.
I2 - Interpretirati povezanost simptoma poslovne krize.
I3 - Vrednovati proces uspješnog savladavanja poslovne krize.
I4 - Prezentirati razlike između kriznog i uobičajenog menadžmenta.
I5 - Izraditi preliminarnu i detaljnu analizu održivosti.
I6 - Kreirati plan izlaska iz krize.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Danko Sučević, Krizni menadžment, Liderpress, Zagreb, 2010

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu