Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja (struč.spec.oec.)

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 8 (osam) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Kod upisa druge godine studija otvara se proces odabira smjera studija te se tada upisuju predmeti jednog od tri ponuđena smjera.

Osnovna je svrha smjera studija Menadžment ljudskih potencijala i znanja omogućiti studentima svladavanje čitavog niza strategija, metoda i tehnika za upravljanje ljudskim potencijalima. Posebne kompetencije koje studenti stječu podrazumijevaju osposobljenost studenta za primjenu strategija, metoda i tehnika za upravljanje ljudskim potencijalima u gospodarskom subjektu i u javnom sektoru.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu