Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Porezno pravo i porezni postupak

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Miljenko Javorović
Danko Špoljarić
Jasna Kropf

 

CILJEVI:
Cilj ovog predmeta je upoznati studente s osnovama poreznog materijalnog i procesnog (postupovnog) prava. Naglasak je na razumijevanju temeljnih ustavnih polazišta i pravnih instituta poreznog prava.
Stečeno znanje će studentima omogućiti proučavanje zahtjevnijih poreznih pitanja i specifičnih poreznih područja, a s tim će steći i sposobnost samostalnog rješavanja porezno-pravnih pitanja.

 

SADRŽAJ:
1. Porezno pravo kao dio pravnog sustava
2. Izvori poreznog prava
3. Osnovna načela poreznog prava
4. Klasifikacija poreza,
5. Poreznopravni odnos i porezno dužnički odnos
6. Osnove poreznog procesnog prava (postupci određivanja poreza i postupci porezne kontrole)
7. Pravni lijekovi
8. Ovršni postupak u poreznom pravu
9. Porezni prekršaji i kaznena djela
10. Upravni spor

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati porezno pravni i porezno dužnički odnos i načela poreznog (materijalnog i postupovnog) prava.
I2 - Raščlaniti porezne akte koji nastaju u poreznom postupku, te redovne i izvanredne pravne lijekove.
I3 - Objasniti načine utvrđivanja činjenica u poreznom postupku, obvezujuća mišljenja, upravni ugovor i nagodbu.
I4 - Analizirati elemente porezne zastare i otpis poreznog duga.
I5 - Analizirati elemente ovrhe i prisilnu naplatu poreznog duga.
I6 - Analizirati sadržaj i specifičnosti upravnog spora i upravne tužbe u porezno-pravnoj stvari.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Arbutina, Hrvoje; Rogić Lugarić, Tereza: Osnove poreznog prava, Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2010.
Šimović, Jure, Arbutina, Hrvoje, Mijatović, Nikola, Rogić Lugarić, Tereza, Cindori, Sonja; Hrvatski fiskalni sustav; Narodne novine , 2010.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Opći porezni zakon
Zakon o općem upravnom postupku
Zbirka poreznih propisa

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu