Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Gospodarsko kazneno pravo

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Ante Orlović
Gordana Mršić

 

CILJEVI:
Cilj je ovog predmeta razvijati sposobnost studenata da akceptiraju suštinu i relevantne karakteristike gospodarskog kaznenog prava i gospodarskog kriminaliteta, kompetentno analiziraju kaznenopravni okvir odnosno pozitivne pravne propise kojima su uređene nezakonitosti u gospodarskom poslovanju koje se manifestiraju kroz gospodarska kaznena djela i gospodarske prekršaje, razlikuju i kategoriziraju glavne načine i karakteristike izvršenja gospodarskih kaznenih djela, ocjenjuju i prosuđuju suštinu i posljedice glavnih pojavnih oblika gospodarskog kriminaliteta, valoriziraju i preispituju ulogu i značenje istraživanja i sankcioniranja gospodarskog kriminaliteta, procjenjuju i vrednuju važnost i načine prevencije gospodarskog kriminaliteta od strane države i privatnog sektora, formuliraju i organiziraju mjere sprječavanja i suzbijanja gospodarskog kriminaliteta u poslovnim subjektima i organizacijama.

 

SADRŽAJ:
1. Uvod
1.1. Gospodarsko kazneno pravo – pojam i značenje
1.2. Gospodarski kriminalitet
1.2.1. Pojam
1.2.2. Karakteristike
1.2.3. Sastavnice
1.2.4. Volumen
2. Gospodarski kriminalitet – kaznenopravni okvir
2.1. Gospodarska kaznena djela u Kaznenom zakonu
2.2. Gospodarska kaznena djela u sporednom kaznenom zakonodavstvu
2.3. Gospodarski prekršaji
2.4. Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela i prekršaje
3. Gospodarski kriminalitet – fenomenologija – modusi operandi
3.1. Zlouporabe
3.2. Prijevare
3.3. Krivotvorenja
3.4. Podmićivanja
4. Gospodarski kriminalitet – fenomenologija – atributivna obilježja
4.1. Korupcija
4.2. Pranje novca
4.3. Siva ekonomija
4.4. Pretvorbeno-privatizacijski kriminalitet
5. Gospodarski kriminalitet – istraživanje i sankcioniranje
5.1. Kriminalističko istraživanje
5.2. Forenzično istraživanje
5.3. Financijske (imovinske) istrage
5.4. Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
6. Gospodarski kriminalitet – prevencija
6.1. Država
6.1.1. Pravni okvir
6.1.2. Institucionalni okvir
6.2. Privatni sektor
6.2.1. Privatna sigurnost
6.2.2. Korporativna sigurnost

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Ilustrirati pojmovna određenja, značenje i karakteristike gospodarskog kaznenog prava i gospodarskog kriminaliteta.
I2 - Analizirati kaznenopravni okvir gospodarskog kriminaliteta te odgovornost pravnih osoba za gospodarska kaznena djela i prekršaje.
I3 - Razlikovati glavne načine i karakteristike izvršenja (moduse operandi) gospodarskih kaznenih djela.
I4 - Ocijeniti suštinu, rizike nastajanja i posljedice glavnih pojavnih oblika gospodarskog kriminaliteta s obzirom na njegova atributivna obilježja.
I5 - Valorizirati ulogu i značenje istraživanja i sankcioniranja gospodarskog kriminaliteta.
I6 - Procijeniti važnost i načine prevencije gospodarskog kriminaliteta od strane države i privatnog sektora.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Orlović, A. (2016.): Gospodarska kriminalistika (Uvod u kriminalističko istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Policijska akademija, Zagreb
Kazneni zakon, Narodne novine 125/11, 144/12.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Novoselec, P. (2009.): Uvod u gospodarsko kazneno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb
Orlović, A. (2013.): Gospodarski kriminalitet u Republici Hrvatskoj, knjiga - znanstvena monografija Redak d.o.o., Split.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu