Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Odštetno pravo

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Goran Trbojević
Jelena Uzelac
Blaženka Deanović

 

CILJEVI:
Odštetno pravo je iznimno dinamičan i brojnim promjenama podložan dio obveznog prava. Pri tom se misli ne samo na promjene propisa, već i na promjene u stajalištima sudske prakse.
Cilj ovog predmeta je nadograditi stečena znanja i omogućiti studentima stjecanje specifičnih znanja vezanih za pitanje odgovornosti za štetu i popravljanja štete kako u domaćem, a tako i poredbenom pravu.

 

SADRŽAJ:
Uvod. Pretpostavke odgovornosti za štetu. Vrste odgovornosti za štetu. Imovinska šteta. Osobna prava i neimovinska šteta. Odgovornost za štetu na temelju krivnje. Odgovornost za drugoga. Objektivna odgovornost za štetu. Odgovornost za štete u medicini. Odgovornost za štetu prouzročenu objavom u medijima. Država kao odgovorna osoba. Popravljanje štete.
Poredbeno odštetno pravo. Temeljni instituti odštetnog prava u common law sustavu. Temeljni instituti odštetnog prava u austrijskom i njemačkom pravu. Temeljni instituti odštetnog prava u francuskom i talijanskom pravu. Načela Europske grupe za odštetno pravo. Draft Common Frame of Reference (DCFR).

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Ilustrirati temeljna načela, ulogu odštetnog prava u građanskom pravu Republike Hrvatske te pretpostavke odnosa odgovornosti za štetu.
I2 - Komentirati pravnu prirodu, vrste odgovornosti za štetu i načine popravljanja štete.
I3 - Interpretirati institute predugovorne i ugovorne odgovornosti za štetu.
I4 - Prikazati odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne djelatnosti te osiguranje od odgovornosti
I5 - Razlikovati neke specifične oblike odgovornosti kao što su odgovornost za štete u medicini i profesionalna odgovornost.
I6 - Analizirati pojam odgovornosti države za štetu i odgovornosti organa trgovačkog društva.

 

OBVEZNA LITERATURA:
CRNIĆ, IVICA, Odštetno pravo – II. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zgombić § Partneri d.o.o. - nakladništvo i informatika d.o.o. , Zagreb, 2009.
KLARIĆ, PETAR, Odštetno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2003.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Zakon o obveznim odnosima
Crnić, Ivica, Odgovornost države za štetu: komentari, sudska praksa, propisi, abecedno kazalo pojmova , Novi informator, Zagreb, 2010.
Crnić, Ivica, Odgovornost liječnika za štetu, Organizator, Zagreb, 2009.
BARBIĆ ET AL. Naknada štete u primjeni novog Zakona o obveznim odnosima, Narodne novine, 2005.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu