Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Karijera i organizacija

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Đuro Horvat
Katarina Sokić
Sandra Lovrić
Sabina Škrtić

 

CILJEVI:
Namjena i cilj predmeta:
Predmet studente upoznaje s procesima u poslovnoj okolini organizacije i osposobljava ih za njihovu analizu, sintezu i predviđanja rješenja i njihovih posljedica. Razvija njihovu socijalnu osjetljivost, autonomiju, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, samoevaluaciju i težnje po kvaliteti.
Studentu omogućava razumijevanje razvoja osobne karijere u novoj ekonomiji, te razumijevanje novih pojava kao što su stopa zapošljivosti osobe i kompetencije zaposlenika.

 

SADRŽAJ:
Razvoj karijere kao kombinacija različitih utjecaja: formalnih i neformalnih
Karijera racionalni i emotivni elementi osobnosti
Globalizacija i planiranje karijernog puta
Karijerna sidra kvalitativne prednosti određene osobe, teorije karijernih sidara u razvoju ljudskih potencijala
Individualni plan razvoja karijere i plan obrazovanja
Promjena rada i razvoj karijere u društvu rizika i društvu promjena
Osobna identifikacija i životni scenarij osobe po Bernu
Značaj stavova i sustava vrijednosti pojedinca i okoline za karijerni razvoj
Horizontalni i vertikalni razvoj karijere
Karijera u struci i karijera po hijerarhijskim položajima radne organizacije

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Razlikovati formalne i neformalne utjecaje u razvoju karijere.
I2 - Analizirati utjecaj racionalnih i emotivnih elemenata osobnosti na planiranje karijernog puta u kontekstu globalizacije.
I3 - Valorizirati karijerna sidra i preispitati njihov utjecaj na razvoj ljudskih potencijala.
I4 - Analizirati osobnu identifikaciju i životni scenarij u kontekstu promjene rada i razvoja karijere
I5 - Izraditi individualni plan za razvoj karijere.
I6 - Usporediti horizontalni i vertikalni razvoj karijere te osmisliti razvoj karijere u struci i karijere po hijerarhijskim položajima radne organizacije.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Knjige:
Jane L. (Swanson (Author), Nadya Fouad (Author): Career Theory and Practice: Learning Through Case Studies, SAGE Publications, Inc; Third Edition edition, 2014
Članci:
Bahtijarević-Šiber, F. Važnost karijere i upravljanje karijerom // Slobodno poduzetništvo. - 6 (1999), 7, str. 130-139.
Marušić, S. Upravljanje ljudskim potencijalima : prilog istraživanju razvitka karijere. // Ekonomski pregled.- 44 (1993), 7/8, str. 495-509.
Šverko, B. ; Babarović, T. ; Šverko, I. Vrijednosti i životne uloge u kontekstu odabira zanimanja i razvoja karijere. // Suvremena psihologija. - 10 (2007), 2 ; str. 295-320.
Bahtijarević-Šiber, F. Uloga organizacije i managera u razvoju karijere. // Slobodno poduzetništvo. - 7 (2000), 6 ; str. 194-202.

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu