Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Upravljanje projektom

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 42

SATI VJEŽBE: 14

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Robert Kopal
Dražen Pavlić

 

CILJEVI:
Upoznati studente s problematikom upravljanja projektom kao jednog od osnovnih alata za prilagodbu zahtjevima turbulentnog tržišta.
Studenti će steći znanja o važnosti, ulogama i zadaćama sveukupnog upravljanja projektom te potpore poduzetničkom poslovnom sustavu.

 

SADRŽAJ:
UVOD: pojam i definiranje projekta, pojam i definiranje projektnog menadžmenta, životni ciklus projekta, projektna okolina
STRATEGIJA I PROJEKTNI MENADŽMENT: multiprojektni menadžment kao dio strateškog procesa, projekti i konkurentska sposobnost; vježba SKAMPER
PROJEKTNI MENADŽMENT I UPRAVLJANJE PROMJENAMA: projektna organizacijska struktura; vježba SWOT analiza organizacije/projektnog tima
IZRADA PROJEKTA – INICIRANJE: planiranje projekta; vježba Analiza problema, vježba postavljanje ciljeva projekta izrada Standardne logičke matrice
PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I UTVRĐIVANJE OBUHVATA PROJEKTA: vježba POURS komunikacija (vrijeme, troškovi, kvaliteta, kvantiteta); vježba Dijagram sila
PLANIRANJE PROJEKTA: vježba Projektni tim (uspostava i timsko rješavanje zadatka); vježba Metoda 5 C ANALIZA 5 M
STRUKTURA RAŠČLANJENIH POSLOVA PROJEKTA: vježba Izrada GANTT dijagrama, vježba izrada PERT dijagrama
PROCJENA TROŠKOVA I IZRADA PRORAČUNA PROJEKTA: optimiziranje resursa, identifikacija i procjena rizika, vježba dijagram kontrolnih točaka, vježba Kontrolna lista projekta
IZVEDBA PLANIRANOG PROJEKTA: kultura timskog rada timsko preuzimanje rizika, izvještaji o napredovanju izvještavanje u projektu; vježba timska vježba prilagodbe na promjenu; vježba HELPER
SUKOBI I PREGOVARANJE
PROJEKTNA NABAVA: vježba Upravljanje problemima projekta
EVALUACIJA PROJEKTA: vježba McKinsey 7 S; vježba Metoda Semafora
REVIZIJA PROJEKTA
ZAVRŠETAK PROJEKTA: Uspješnost projektnog tima (Morale, četiri T)

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Raščlaniti koncepciju učinkovitog upravljanja projektima te stalno mijenjajuće okoline projekta.
I2 - Ocijeniti ulogu strategije u upravljanju projektima, ulogu projektnog menadžera te karakteristike učinkovitog projektnog tima.
I3 - Identificirati interesno-utjecajne skupine na projektu te odgovarajuće projektne organizacijske strukture.
I4 - Raščlaniti sve faze životnog ciklusa projekta.
I5 - Primijeniti kvantitativne metode upravljanja projektom.
I6 - Praktično primijeniti računalnu podršku upravljanja projektima, alat MS Project.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Omazić, M., Baljkas, S.: PROJEKTNI MENADŽMENT, Sinergija nakladništvo Zagreb, 2005.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Hauc, A. PROJEKTNI MENADŽMENT I PROJEKTNO POSLOVANJE M.E.P. Consult, Zagreb, Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić, Zaprešić, 2007.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu