Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Teorija igara

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Robert Kopal
Mirko Talajić

 

CILJEVI:
Iz očekivanih ishoda učenja predmeta Teorija igara proizlazi da su isti usmjereni na osposobljavanje studenata za rješavanje poslovnih problema pomoću praktično primjenjivih alata i metoda teorije igara
Kroz ovaj predmet studenti stječu potrebna znanja za upoznavanje sa svim segmentima teorije igara, stječu vještine prepoznavanja klasifikacije igara, vještine rješavanja različitih problema nesigurnosti u igrama, te, što je najvažnije, sposobnost praktično primijeniti alate teorije igara povlačeći strateške poteze kao i praktično primijjeniti metode teorije igara u poslovanju gospodarskih subjekata.
Brojne situacije u kojima sudjeluju igrači na području upravljanja zahtijevaju strateški način razmišljanja i primjenu / analizu dostupnih informacija kako bi igrači bili u stanju osmisliti najbolji plan za ostvarenje određenih ciljeva.

 

SADRŽAJ:
Raščlamba segmenata teorije igara.
Terminologija strukture igara.
Klasifikacija igara.
Simultane igre s čistim strategijama. Simultane igre s mješovitim strategijama. Sekvencijalne igre.
Nesigurnost i informacije.
Strateški potezi.
Evolucijska teorija igara.
Aukcije.
Praktična primjena teorije igara u poslovanju: odabrani primjeri.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Raščlaniti segmente teorije igara i klasificirati igre.
I2 - Rješavati probleme simultanih igara s čistim i mješovitim strategijma.
I3 - Rješavati probleme sekvencijalnih igara.
I4 - Demonstrirati rješavanje različitih problema nesigurnosti u igrama.
I5 - Primijeniti strateške poteze.
I6 - Praktično primijeniti metode igara u poslovanju.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Kopal, R.; Korkut, D.: Uvod u Teoriju igara – visokoškolski udžbenik, drugo nepromijenjeno izdanje, EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo, Zagreb, 2014.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Carmichael, F. (2005) A Guide to Game Theory. Financial Times/Prentice Hall; 1st edition
Dixit, A., Skeath, S. i Reiley, D. H. (2009) Games of Strategy. New York: W. W. Norton. 3rd edition

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu