Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo

Naziv: Poslovno upravljanje – MBA

Smjer: Porezi i poslovno pravo

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja – MBA

Način studiranja: redovni i izvanredni

MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE koncipiran je tako da predviđa 8 (osam) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija.

Smjer Porezi i poslovno pravo sadrži ona znanja i vještine koja je neophodno steći da bi studenti shvatili organizacijsku strukturu poslovnih subjekata, kao i kompleksne poslovno – pravne odnose u koje oni stupaju prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti. Pravna dimenzija poslovanja razmatra se dinamički, kroz prizmu primjenjivosti prava u poslovanju te u smislu mogućnosti kreativnog izbora između ponuđenih rješenja, a u cilju efikasnijeg upravljanja i boljeg pozicioniranja gospodarskog subjekta na tržištu, uz istodobno izbjegavanje rizika kršenja imperativnih normi. Također, svladavanjem predmeta iz sfere poreza studenti stječu specifične kompetencije potrebne za praktičnu primjenu znanja o poreznom sustavu u praksi, za prepoznavanje poreznih učinaka te specifična znanja vezana za osnovne porezne oblike. Ovako koncipiranim smjerom studijskog programa specijalističkog stručnog studija edukacija studenata odvija se s ciljem stjecanja općih i posebnih praktičnih znanja i sposobnosti iz više područja, a koja su nužna za visoko profesionalno obavljanje rukovodnih poslova u gospodarstvu i u slobodnim profesijama, pri čemu se ipak iz fokusa ne gubi strateški značaj poslovanja za sve sudionike tržišne utakmice.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu