Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Cijena studija

Cijena studija

Cijena jedne godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA, smjer Menadžment financija iznosi od 23.490 kn do 29.000 kn (+ troškovi upisnine od 500 kn), ovisno o prethodno završenom studiju, odabranom modelu plaćanja i ostvarenim uvjetima za upis.

 

Modeli plaćanja

Model Način plaćanja Popust (redovni i izvanredni studij)
A jednokratno plaćanje
kredit komercijalnih banaka
10%
B plaćanje kreditnom karticom Diners
potrošački kredit Diners
5%
C plaćanje na 10 obroka
plaćanje kreditnom karticom (American, Master, Maestro, Visa)
potrošački kredit
0%
D beskamatni poček (70%+30%) 0%

 

 

Model A – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Jedna godišnja rata

23.490,00

10 %

1

Prilikom upisa na studij

26.100,00

 

Model B – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Diners kartica ili Diners potrošački kredit

24.795,00

5 %

1*

Prilikom upisa na studij

26.100,00

 

Model C –  način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

10 mjesečnih rata

26.100,00

0%

10

Prva rata prilikom upisa;

Preostalih 9 rata do 15.og u mjesecu

26.100,00

 

Model D – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

70% cijene studija – 10 mjesečnih rata;

30% cijene studija beskamatni poček

26.100,00

0%

11

70% cijene studija – 10 mjesečnih rata;

30% cijene studija beskamatni poček

26.100,00

 

Model A1 – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Jedna godišnja rata

26.100,00

10 %

1

Prilikom upisa na studij

29.000,00

 

Model B1 – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Diners kartica ili Diners potrošački kredit

27.550,00

5 %

1*

Prilikom upisa na studij

29.000,00

 

Model C1 –  način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

10 mjesečnih rata

29.000,00

0%

10

Prva rata prilikom upisa;

Preostalih 9 rata do 15.og u mjesecu

29.000,00

 

Model D1 – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

70% cijene studija – 10 mjesečnih rata;

30% cijene studija beskamatni poček

29.000,00

0%

11

70% cijene studija – 10 mjesečnih rata;

30% cijene studija beskamatni poček

29.000,00

* Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

 

Prilikom upisa studija Poslovno upravljanje – MBA, student i EFFECTUS sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i cijenu jedne godine studija. Upisnina i cijena studija mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun EFFECTUS-a, Diners kreditnom karticom odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom.

Upisnina iznosi 500,00 kn i plaća se prilikom upisa akademske godine. Upisninom se podmiruju administrativni troškovi vezani uz upis.

 

Uplaćena cijena studija za akademsku godinu obuhvaća:

 • predavanja i vježbe /seminare prema usvojenom nastavnom planu i programu;
 • kolokvije i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećem Pravilniku o studiju;
 • dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, a posebno sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
 • uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
 • uporabu informatičkog sustava EFFECTUS-a;
 • uporabu knjižnog fonda biblioteke.

 

Cijena studija ne obuhvaća:

 • dopunsku literaturu;
 • razlikovne ispite;
 • ispite pred povjerenstvom;
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje;
 • druge posebne administrativne troškove propisane općim aktima EFFECTUS-a (primjerice, ali ne ograničavajući se na, troškove ponovnog upisa predmeta, troškove produljenja statusa studenta…)
 • osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu