Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Monetarno kreditna analiza

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Dubravko Radošević

 

CILJEVI:
Nepobitno je da poznavanje monetarne politike i utjecaja monetarne politike na poslovno okruženje predstavljaju specijalistička znanja koja su potrebna studentima koji završe studij Menadžment financija. Naime, očekivani ishodi učenja se manifestiraju kroz razvoj razumijevanja načina na koji monetarna politika utječe na sudionike u ekonomiji i kako promjene u monetarnoj politici potiču promjene u donošenju poslovnih odluka različitih sudionika. Sukladno tome, student treba imati jasno razumijevanje kako će promjene ponašanja i donošenja odluka sudionika u ekonomiji utjecati na poslovno okruženje.
Bez obzira na radno mjesto koje će obavljati studenti će biti izloženi makroekonomskim turbulencijama koje proizlaze iz promjena monetarne politike. Upravo zato, da bi se mogli prilagoditi makroekonomskim izazovima koji proizlaze iz promjena u monetarnoj i tečajnoj politici te kako se sa promjenama monetarne politike mijenja i kreditna politika banaka potrebno je razviti razumijevanja kod studenata kako prilagoditi poslovanje promjenama u monetarnoj politici.
Poseban izazov s kojima se susreće mala otvorena ekonomija kao što je Hrvatska jeste utjecaj vanjskih faktora na ekonomiju Hrvatska. Globalne promjene kao što su promjene tečaja eura prema ostalim svjetskim valutama, promjene u količinama protoka kapitala, razvoji svjetskih kriza i kako svjetske krize utječu na Hrvatsku stvaraju potrebu za učenje formalnih ekonomskih modela preko kojih je moguće objasniti kako će globalne ekonomske promjene utjecati na Hrvatsku.
Stoga se nametnula potreba uvođenja ovog predmeta, čiji je osnovni cilj da studenti kroz proces savladavanja nastavnog gradiva upoznaju sve relevantne pravne propise vezane za financijsku industriju.
Također, predmet Monetarno kreditna analiza predstavlja nastavak stjecanja i proširivanja novih znanja koje su studenti stekli na preddiplomskom studiju Financije i pravo kroz predmete Pravo društava, Financijski instrumenti i instrumenti osiguranja rizika te Banke i bankarsko poslovanje, što predstavlja dodatni razlog za izučavanje ovog predmeta na studiju.

 

SADRŽAJ:
Uvod: Definiranje sudionika u ekonomiji, matematičko objašnjavanje ponašanja sudionika u ekonomiji, objašnjenje međusobne interakcije pojedinih sudionika u ekonomiji te kako sudionici u ekonomiji svojim ekonomskim odlukama utječu jedni na druge.
Banke i kreditna politika. Proces donošenja odluka kod odabira kreditne politike banaka, razumijevanja zašto banke u različitim trenucima donose različite poslovne odluke. Modeliranje ponašanja banaka i kreiranja optimalnoga kreditnoga portfelja.
Centralna banka i provođenje monetarne politike. Uloga i važnost centralne banke u ekonomskim procesima. Transakcije kojima centralna banka mijenja količinu novca u ekonomiji. Pravni okvir centralne banke i regulativa koju centralna banka ima na raspolaganju kako bi provodila mjere monetarne politike. Odabir ciljeva monetarne politike i kako odabir pojedinoga cilja utječe na ponašanje sudionika u ekonomiji. Tečajna politika i monetarna politika u maloj otvorenoj ekonomiji.
Proces kreiranja očekivanja. Kako ekonomska znanost modelira očekivanja u ekonomiji i kako različiti postupi modeliranju utječu na karakteristike ekonomskih modela. Proces kreiranja ekonomskih modela i karakteristike ekonomskih modela. Philipsova krivulja, Bayesianski pristup ekonomiji, rikardijska ekvivalencija.
Ekonomski modeli. Upotreba osnovnih ekonomskih modela: Keynesianski model, modeli racionalnih očekivanja, RBC model, novi Keynesianski modeli. Karakteristike i interpretacija pojedinih modela.
Monetarno kreditna politika u RH. Karakteristike monetarno i kreditne politike u RH. Utjecaj odabira tečaja na strukturu ekonomije, matematički model hrvatske ekonomije, utjecaj monetarne politike na karakteristike ekonomije.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Razlikovati ekonomska ponašanja pojedinih sudionika u ekonomiji.
I2 - Valorizirati ponašanje banaka i utjecaj monetarne politike na poslovne odluke banaka.
I3 - Vrednovati odabir monetarne politike i transakcije monetarne politike koje provodi centralna banka.
I4 - Valorizirati različite ekonomske teorije, pristupe ekonomskom modeliranju i proces kreiranja očekivanja u ekonomiji.
I5 - Procijeniti korisnost i rezultate pojedinih ekonomskih modela.
I6 - Interpretirati monetarno kreditnu politiku u Hrvatskoj.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Vidaković, Neven: Monetarno-kreditna analiza, prvo izdanje, Visoko učilište Effectus visoka škola za financije i pravo, Zagreb, 2016.

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu