Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Marketinško upravljanje i primjena

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 42

SATI VJEŽBE: 14

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Zoran Najdanović
Natalia Tutek

 

CILJEVI:

 

SADRŽAJ:
Pojam marketinga i njegova uloga u upravljnaju poslovnim sustavima
Organizacija i tržišna usmjerenost poslovnih sustava
Strategijsko planiranje poslovanja
Proces marketinškog planiranja i izrada marketinškog plana
Analiza tržišnih prilika
Upravljanje informacijama
Marketinški informacijski sustav i baze podataka
Praćenje i istraživanje tržišta
Marketinško okružje
Analiza i ponašanje potrošača
Analiza konkurencije
Razvijanje marketinških strategija
Segmentacija i izbor ciljnih tržišta
Diferencijacija i pozicioniranje tržišne ponude
Strategije marketinškog spleta
Upravljanjem marektingom usluga
Kreiranje cjenovne strategije
Marketinško upravljanje poslovnim procesima
Upravljanje prodajom i prodajnim snagama
Upravljanje integriranim marketinškim komunikacijama
Upravljanje promocijom – oglašavanjem, unapređenjem prodaje i odnosima s javnošću

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Objasniti ulogu marketinga u strategijskom planiranju poslovanja.
I2 - Analizirati elemente marketinškog spleta i temeljna načela marketinške koncepcije.
I3 - Prosuditi utjecaj tržišta na poslovanje poduzeća.
I4 - Usporediti alternativne načine prilagodbe tržištnim promjenama.
I5 - Planirati marketinške aktivnosti.
I6 - Preporučiti strategije za konkretne marketinške probleme.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Meler, Marcel: Osnove marketinga, EFOS, Osijek, 2005
Vranešević, Tihomir; Vignali, Claudio, Vrontis, Demetris: Upravljanje strateškim marketingom, Accent, Zagreb, 2004. – odabrana poglavlja

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Kotler, Philip: Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2001.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu