Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Strategijski menadžment

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Đuro Horvat
Sandra Lovrić
Sabina Škrtić

 

CILJEVI:
Predmet strategijski menadžment daje cjeloviti pregled suvremene teorije strategijskog menadžmenta i njegovih relevantnih faktora. Studenti se osposobljavaju za strateško razmišljanje, analizu i dijagnozu stanja poduzeća, prepoznavanje karakteristika suvremenog okruženja, oblikovanje i provedbu strategije poduzeća.

 

SADRŽAJ:
1. Okruženje i trendovi globalnih promjena; hrvatski menadžeri kao osviješteni globalisti
2. Koncept Učeća organizacija; Etika u poslovanju i razmjeni; upravljanje promjenama I strategijsko upravljanje;
3. Pojam, značenje i faze strategijskog upravljanja;
4. Ključne kompetencije i konkurentska pozicija poduzeća; Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima;
5. Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima;
6. Strategijsko vođenje nasuprot upravljanju procesima;
7. Poslovna vizija; Misija poduzeća; Zajedničke vrijednosti;
8. Strategija poduzeća; Poželjne odlike vođe strategijskih promjena;
9. Organizacija vođena strategijom; Ljudski potencijali kao resurs za osposobljavanje organizacije; Uvođenje informacijskih i operativnih sustava;
10. Istraživanje, razvoj i marketing; Logistika; Kvaliteta – temeljni oslonac konkurentske prednosti; Funkcija upravljanja strategijskom kontrolom;
11. Pojam, vrste i održivost konkurentske prednosti;
12. Snimanje okoline poduzeća;
13. Generičke strategije konkurentnosti;
14. Analiza općeg lanca vrijednosti poduzeća.
15. Matrice kao alati analize poslovnog portfelja

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati utjecaj globalnog okruženja i strukturnih promjena na poduzeće i proces strategijskog upravljanja.
I2 - Valorizirati faze procesa strategijskog upravljanja.
I3 - Kritički prosuđivati utjecaj ključnih elemenata strategijskog vođenja poduzeća na djelovanje i performanse poduzeća.
I4 - Analizirati stvaranje resursa, organizacijskih i konkurentskih sposobnosti.
I5 - Objasniti vrste i održivost konkurentske prednosti te utjecaj okoline poduzeća na konkurentnost poduzeća.
I6 - Interpretirati strategije konkurentnosti, lanac vrijednosti i alate analize poslovnog portfelja.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Horvat, Đ., Perkov, D., Trojak, N.: Strategijsko upravljanje i konkurentnost, Edukator, Zagreb, 2012.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Buble, M. (ur.) (2005) Strateški menadžment, Sinergija, Zagreb
Thompson i sur. (2008) Strateški menadžment – u potrazi za konkurentskom prednošću, Mate, Zagreb
Barbić, Jakša, Čolaković Esad, Parać Branko, Vujić, Vidoje: Korporativno upravljanje – osnove dobre prakse vođenja društva kapitala, str. 13. – 297., Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika – CROMA, Zagreb, 2008.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu