Nadzor i korporativno upravljanje - Dopusnica

Dopusnica

Program usavršavanja za poslove nadzora i korporativnog upravljanja prvi je akreditirani program i izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/10-03/00058, Ur. br.: 533-09-10-5. i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa:UP/I- 602-07/10-02/53, UR broj 357-06-10-08.

Uspješno završen program Nadzora i korporativnog upravljanja omogućuje upis zvanja u e – radnu knjižicu.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu