Nadzor i korporativno upravljanje - Kompetencije

Kompentencije

Nakon završenog usavršavanja dobiva se Uvjerenje i Certifikat sukladno normi 29990 Nadzora i korporativnog upravljanja, a kompetencije koje se stječu:

  • Sposobnost razlikovanja sastava, ovlasti i odgovornosti upravljačkih i nadzornih tijela.
  • Sposobnost ekonomski učinkovitog, zakonitog i odgovornog djelovanja u upravljanju društvima
  • Razumijevanje efekata mehanizma korporativnog upravljanja na financijski položaj i poslovanje društva.
  • Samostalno razumjevanje i analiza financijskih izvještaja

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu