Nadzor i korporativno upravljanje - Predmeti

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I NADZORNI ODBORI

Cilj nastavne cjeline korporativno upravljanje i nadzorni odbori je upoznavanje s temeljnim pojmovima i funkcijama korporativnog upravljanja i nadzornih odbora, te sagledavanje procesa upravljanja u poduzeću.

Kroz ovu nastavnu cjelinu stječu se temeljna znanja i kompetencije za učinkovito korištenje stečenog znanja u poslovanju organizacije.

 

PRAVNO OKRUŽENJE I REGULATORNI INSTRUMENTI KORPORATIVNOG OKRUŽENJA

Cilj nastavne cjeline jest razumijevanje presudne uloge pravnog okruženja i regulatornih instrumenta korporativnog okruženja u djelatnosti organizacije odnosno pravno funkcioniranje kako bi se zadovoljili ciljevi organizacije i pojedinca.

Savladavajući predviđeni program polaznici će usvojili korporativni način poslovnog promišljanja.

 

POREZNI SUSTAVI

Namjera i osnovni cilj ove nastavne cjeline jest pomoći polaznicima u razumijevanju poreznog sustava, te da se kroz sagledavanje ovog područja osposobe za sudjelovanje u izgradnji uspješnosti i konkurentnosti poduzeća.

 

KORPORATIVNI FINANCIJSKI SUSTAVI

U okviru ove nastavne cjeline, upoznati ćemo polaznike s financijskim sustavima i njegovim instrumentima, s financijskim tržištem obrađujući novčano tržište, devizno tržište, tržište obveznica, tržište dionica, pravni okvir funkcioniranja tržišta kapitala kod nas, sustav trgovanja te trgovinski sustav zagrebačke burze.

Cilj nastavne cjeline, korporativni financijski sustavi, jest polaznicima prikazati financijske sustave poslovanja s ciljem učinkovitog praćenja financijskih aktivnosti korporacije i pravodobnog otklanjanja eventualnih poteškoća.

 

REVIZIJA I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

U okviru nastavne cjeline, revizija i financijsko izvještavanje polaznici se upoznaju s osnovnim kategorijama i elementima računovodstva analizirajući institucionalni okvir, računovodstvo, pojam, sadržaj i definiciju računovodstva, računovodstvo kao dio informacijskog podsustava, funkcionalni sastav, računovodstvena načela, osnovne značajke međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, kontni plan, poslovne knjige i metode upisivanja poslovnih promjena.

 

KRIZNO KOMUNICIRANJE

U okviru ove nastavne cjeline, upoznati ćemo polaznike s temeljnim zakonitostima djelovanja odnosa s javnošću, posebice u doba krize.

Kriza se može pojaviti svakog trenutka – financijski slom, nesreća u tvornici, štrajk, zatrovani proizvodi, sukobi između vlasnika i menadžmenta, političke afere…

Kriza ugrožava organizacijsku sposobnost funkcioniranja, onemogućava postizanje ciljeva, pa i sam opstanak organizacije.

Krizno komuniciranje se stoga priprema s posebnom pozornošću a za vrijeme trajanja krize vrijede posebna pravila komuniciranja s javnošću i medijima.

 

POSLOVNA ETIKA

Nakon uvodnih razmatranja o etici i etici u poslovanju obradit će se značajke etike u suvremenom društvu te obilježja poslovne etike.

Cilj nastavne cjeline je razumijevanje i primjena poslovne etike uključujući duhovno, načelno, zdravo razumsko i praktično shvaćanje i primjenu svih dijelova etike.

Polaznici će nakon odslušane nastavne cjeline biti upoznati s činjenicom razumijevanja i stvaranja sustava vrijednosti u suvremenom poslovanju.

 

ZAŠTITA NA RADU I POSLOVNA SIGURNOST

Svrha i cilj zaštite na radu, kao i propisa kojima se utvrđuju pravila ponašanja u tom području, jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.

Svrha i cilj zaštite na radu provodi se u prvom redu otkrivanjem ili otklanjanjem opasnosti koji u određenim okolnostima mogu izazvati ozljedu na radu, profesionalnu bolest ili bolest u svezi s radom.

Otkrivanje i otklanjanje opasnosti postiže se primjenom pravila i mjera zaštite na radu.

Ta pravila i mjere zaštite na radu dužni su provoditi, odnosno primjenjivati poslodavci, zaposlenici i država. Za sve sudionike u provođenju zaštite na radu propisana su utvrđena pravila ponašanja odnosno obveze i odgovornosti.

U organizaciji, utvrđivanju i provođenju propisa iz zaštite na radu najznačajniju zadaću ima poslodavac koji je odgovoran za njezinu organizaciju, uređivanje i provedbu.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu