Nadzor i korporativno upravljanje - Upisi

U program usavršavanja za poslove voditelja/voditeljice za nadzor i korporativno upravljanje mogu se upisati osobe koje imaju jednu od slijedećih kvalifikacija:

  1. Završen sveučilišni ili stručni diplomski studij ili
  2. Završen stručni i sveučilišni dodiplomski studij ili
  3. Završena četverogodišnja srednja škola

 

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON – LINE prijavnicu putem linka http://edu.vsfp.hr/prijava/

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu