Nadzor i korporativno upravljanje

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON – LINE prijavnicu putem linka http://edu.vsfp.hr/prijava/

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu