16.05.2019

Mislav Bradvica, odvjetnik iz Odvjetničkog društva “Bradvica/Marić/ Wahl /Cesarec” – ponedjeljak, 20. svibnja 2019. -gostujuće predavanje na temu „Određivanje mjerodavnog tržišta“

Predavanje u trajanju 90 minuta odvjetnik Mislav Bradvica održat će u sklopu predmeta Europsko javno pravo, a obuhvatit će aktualnosti u pravu i politici tržišnog natjecanja, novine na globalnoj razini s posebnim osvrtom na relevantnost odabrane teme i u nacionalnom kontekstu.

 

Bit će riječi o pravilima poštenog tržišnog natjecanja, koja su beziznimno dužni poštivati svi subjekti koji posluju (kako) na jedinstvenom unutarnjem tržištu Europske unije ali (isto tako) i na nacionalnom tržištu država članica, s posebnim naglaskom na aspekt (mogućeg) nedozvoljenog postupanja – zlouporabe vladajućeg položaja.

 

Predavanje počinje u 17:30 i otvoreno je za sve studente.

 

Odvjetničko društvo “Bradvica/Marić/Wahl/Cesarec” u svojem fokusu ima strateško i operativno-komercijalno pravno savjetovanje domaćih i stranih kompanija iz bankarskog sektora, prodaje, informacijskih tehnologija, graditeljstva, telekomunikacija i medija.

 

LRG_FIL02228

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu