29.04.2019

6. promocija diplomanata POSLOVNO UPRAVLJANJE-MBA i MENADŽMENT FINANCIJA (26.04.2019.)

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu