17.01.2019

“Kreativnost i inovativnost u nastavi”

U siječnju 2019. godine EFFECTUS u organizaciji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje provodi konferenciju “Kreativnost i inovativnost u nastavi” za nastavnike, djelatnike i ravnatelje osnovnih i srednjih škola.

Voditelji radionice su Effectusovi nastavnici doc.dr.sc. Robert Kopal i Darija Korkut, mag.angl. 

 

 10. siječnja 2019. – konferencija za osnovne škole – Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu

11. siječnja 2019. – konferencija za srednje škole – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu