26.11.2018

Doktorirao profesor Matek

Profesor na EFFECTUS-ovoj katedri za financije Petar-Pierre Matek je 7. studenog 2018. godine uspješno obranio doktorsku disertaciju na temu “Improving Governance in Mandatory Defined-Contribution Pension Funds: Case Study of Croatia”. Disertaciju je profesor Matek obranio na Evropskoj Pravnoj Fakulteti Nove Univerze u Novoj Gorici u Republici Sloveniji i time je stekao titulu doktora znanosti iz područja prava.

Profesor Matek, koji od jeseni 2014. izvodi nastavu na EFFECTUS-ovim studijima, diplomirao je poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao je 1997. na Université Louis Pasteur u Strasbourgu u Francuskoj na smjeru međunarodnih financija.

Poslovnu karijeru profesor Matek je započeo 1998. u HNB gdje je radio na poslovima upravljanja deviznim rezervama. Od 2000. do 2012. godine je zaposlen na različitim funkcijama unutar Grupe Zagrebačke banke d.d., najvećim dijelom u društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. gdje od 2005. do 2012. obnašao funkciju predsjednika uprave. Od 2012. do 2018. bio je na dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Čestitamo profesoru Mateku!

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu