25.01.2018

Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji

Đuro Horvat, Davor Perkov, Nataša Trojak

Strategijsko upravljenje_korice.indd

Gospodarski subjekti, obavljajući svoju misiju, imaju stalni zadatak prilagodbe promjenama u okolini te pronalaziti najbolje modele odnosno načine kako odgovoriti na prijetnje, a jednako tako iskoristiti i moguće prilike. Zato je nužno zadržati korak sa strukturnim preokretima koji se interaktivno očituju na području tržišnih zahtjeva, kao i tehnoloških dostignuća i sustava upravljanja. To znači da gospodarski subjekti moraju imati zacrtan koncept strategije konkurentnosti.
Za konkurentnost u novoj ekonomiji više nije dovoljno biti dobar, nego je potrebno biti izvrstan, odnosno najbolji. Upravo knjiga “Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji” u svojem fokusu ima interakcijske odnose gospodarskog subjekta, njegovih snaga i slabosti, te okoline, omogućujući mu da putem niza pojedinačnih strategija ostvari temeljne ciljeve, u prvom redu strategijske – konkurentnost i zaradu iznadprosječnih prinosa. To podrazumijeva da strukturne promjene i strategijsko upravljanje moraju biti pod budnim okom svih razina menadžmenta, jer stvaranje zajedničke vrijednosti ovisi o implementaciji optimalnih strategija koje stvaraju resurse organizacijske i konkurentske sposobnosti što je pretpostavka dugoročne održive konkurentnosti. Zato je danas vrlo aktualno izučavanje i primjena koncepta strategijskog menadžmenta u odnosu ukupnih promjena u okolini i novoj ekonomiji.

Ova knjiga je rezultat rada skupine autora koji su se dokazali u znanosti i u praksi obavljajući niz odgovornih menadžerskih funkcija. Uvjereni smo da će, uz to, zbog svoje obuhvatnosti, specifične strukture kao i aktualnosti tematike, ovo djelo zasigurno biti korisno studentima stručnih studija na fakultetima i visokim poslovnim školama, menadžmentu u gospodarstvu i javnom sektoru te svima “cjeloživotnim učenicima”.
U želji za stvaranjem dodanih vrijednosti, na kraju svakog poglavlja nalazi se nekoliko studija poslovnih slučajeva, plodova vlastitih istraživanja autorskog tima. Riječ je o svojevrsnom mostu između teorije i prakse strategijskog upravljanja te stvaranja konkurentske sposobnosti poduzeća, što svakoj od ukupno 15 studija iz inozemnog i domaćeg gospodarstva udahnjuje dodatnu životnost i uvjerljivost.

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu