25.01.2018

Upravljanje karijerom

Sanja Gutić Martinčić

Korice_UpravljanjeKarijerom.indd

Karijera je tema o kojoj se govori na gotovo svakom mjestu i u gotovo svim situacijama. O njoj pričaju učenici i studenti, mladi i oni stariji, žene i muškarci, obrtnici i inženjeri. Karijera se kao pojam spominje u nevezanim razgovorima uz kavu, u obiteljskom krugu, kada se progovara o budućnosti djece. O karijerama se razgovara u školama, na fakultetima, na radnim mjestima. Dok se priča o toj temi, svi joj pridaju važnost, poštovanje, pokazuju interes, rado sudjeluju u razgovorima, iznose svoja mišljenja i iskustva. Stručni i znanstveni krugovi već duže vrijeme pokazuju interes za proučavanje karijere. Stručnjaci su nastojali doći do odgovora na pitanja s kojima se svakodnevno susreću. Iskustva i znanja koja su stjecali u području upravljanja ljudskim potencijalima bila su im korisna, ali uvidjeli su da su ona nedostatna i nepotpuna. Znanstvenici koji su se opredijelili baviti ljudskim potencijalima i ljudskim kapitalom kroz brojna su istraživanja dolazili do spoznaja da je unutar ovoga područja nastala potreba da se razvije jedna relativno nova i zaokružena cjelina koju se može nazvati upravljanje karijerom.

Upravljanje karijerom je iznad svega interdisciplinarna i multidisciplinarna stručna i znanstvena disciplina. Pojam i značenje karijere potječe iz cjelovitosti zahvaćanja ljudskoga bića u njegovim fizičkim i mentalnim gledištima. Čovjek je najkompliciranije živo biće na zemlji i njegovo je ponašanje teško protumačiti, a još ga je i teže sagledati i pored činjenice da se desetak i više stručnih i znanstvenih disciplina bavi time. Ova je činjenica bila i svojevrsni ograničavajući čimbenik koji je utjecao i na postavljeni cilj i očekivanja, pa time i na sadržaj ove knjige. Upravljanje karijerom je disciplina koja je još, ne samo u razvoju, već i u području njezinog prepoznavanja. Uočljiva su, još uvijek, brojna razilaženja oko osnovnih pristupa ovoj materiji. Trudila sam se predstaviti dosadašnje spoznaje o upravljanju karijerom koje će biti razumljive i shvatljive za čitatelje kojima je knjiga namijenjena.

Ova je knjiga nastala kao potreba da se studentima Visoke škole „Effectus“ za područje financija i prava pripremi udžbenik koji bi im pomogao u izučavanju istoimenoga kolegija. Ona može biti i udžbenikom svim drugim studijima na kojima se izučava ovaj kolegij. Naravno, očekuje se da će interes za ovu knjigu pokazati i menadžeri i svi ljudi koji imaju potrebu na stručan način približiti si ovu temu te koji shvaćaju značenje i vrijednosti pristupa i rješenja u upravljanju individualnom karijerom te karijerom usmjerenom na organizacijske interese. Sadržajno i koncepcijski knjiga je usmjerena na prikazivanje osnovnih cjelina koje predstavljaju sadašnja znanja i vještine u upravljanju karijerom.

Tri su osnovna dijela ove knjige. U prvom se prikazuju osnovna značenja i pristup značenju pojma karijere, učinkovitost razvoja karijere te njezine vrste. Drugi se dio knjige odnosi na različita gledišta individualnoga pristupa upravljanu karijerom. Prikazuju se psihološke i sociološke komponente karijere, faze karijere, strategije upravljanja karijerom. Plan karijere, prikazan u knjizi, ukazuje na složenost i važnost pristupa karijeri. Bez valjanoga plana ni jedna karijera nema većih izgleda za održivost i uspjeh. U trećemu dijelu knjige prikazuju se brojna gledišta i sadržaji koje organizacije mogu i trebaju činiti da bi podržale i razvijale karijere svojih članova. Organizacijski pristup upravljanju karijerama zaposlenih je osmišljen i sustavan proces koji je potreban za učinkovitije upravljanje ljudskim potencijalima. Od te će učinkovitosti ovisiti u kojoj će mjeri organizacije iskoristiti svoj ljudski kapital kao primarno vrijedan kapital u kreiranju konkurentske sposobnosti u okruženju. Na kraju knjige predstavljeno je pet slučajeva iz prakse koji trebaju omogućiti studentima da upotpune naprijed iznesena promišljanja i zauzmu svoj kritički pristup o upravljanju karijerom kroz iskustva uspješnih organizacija u tome području.

Pri pisanju ove knjige nastojalo se prikazati brojne metričke instrumente (svojevrsne alate) s pomoću kojih je moguće kvantitativno pratiti upravljanje karijerom. Većina spomenutih instrumenata potvrđena je u realnoj praksi i samim tim odobrena kao valjani, pouzdan i učinkovit instrumentarij. Time se željelo reći, ne samo „što“, već i „kako“’.

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu