25.01.2018

Krizni menadžment

Danko Sučević

krizni_menadzment_korica

 

U Hrvatskoj, kao i u ostalim bivšim socijalističkim zemljama, još uvijek teško je priznati kako je moguće da velika tvrtka propadne, no nažalost, takve se stvari događaju svuda oko nas i vjerojatno je da će se događati sve češće što hrvatsko tržište bude otvorenije i izloženije stranoj konkurenciji. Gotovo svakodnevno stižu vijesti o poslovnim problemima nekad uglednih tvrtki. Tekstilne tvrtke, prehrambene tvrtke, maloprodajni lanci, željezare, brodogradilišta smjenjuju se na naslovnicama novina kao na tekućoj vrpci. Problemi, štrajkovi, stečajevi i ostale loše vijesti slijede jedna za drugom.

Iako je prevencija problema uz pomoć pažljivo postavljenog sustava kontrole najbolji način izbjegavanja krize, ponekad je za prevenciju prekasno i ugrožen je sam opstanak tvrtke. Poslovno upravljanje u takvim slučajevima razlikuje se od poslovnog upravljanja zdravom tvrtkom. Potrebno je djelovati brzo i odlučno, ali s poznavanjem metoda i instrumenata kriznog menadžmenta, što je tema ove knjige.

Aktivnostima kriznog menadžmenta u akutnoj krizi do sada nije bilo posvećeno dovoljno pozornosti u radovima hrvatskih autora, pa ni u dostupnim prevedenim publikacijama. Čak i u stranoj literaturi rijetki su primjeri izgradnje modela procesa izlaska iz poslovne krize zasnovani na istraživanju stvarnih postupaka tvrtki koje su uspješno izašle iz krize. U isto vrijeme menadžeri raznih stupnjeva znanja susreću se s akutnim krizama u svojim poduzećima. Zbog toga smatram da je važno izgraditi model procesa izlaska iz poslovne krize koji se bazira na teoretskim i praktičnim istraživanjima stranih autora, ali i provjeriti njegovu primjenjivost u praksi.

U prvom dijelu knjige analizirao sam pojam poslovne krize te njezine uzroke i simptome na osnovi teoretskih radova drugih autora. Nakon toga sam iz istih izvora u drugom dijelu rada izgradio model procesa izlaska iz poslovne krize. Svaku sam fazu modela usporedio s vlastitim iskustvima i iskustvima hrvatskih poduzeća. Na kraju knjige izložene su studije slučajeva i njihova analiza u skladu s modelom.

Direktori hrvatskih tvrtki često dolaze iz redova pravnika, inženjera ili ekonomista marketinškog usmjerenja, a često su i bez formalnog obrazovanja visokog stupnja. Za one koji nemaju napredno obrazovanje iz fi nancija ili menadžmenta potrudio sam se sve stručne izraze i koncepte objasniti na što je moguće jednostavniji način, uz mnoštvo primjera. Cilj mi je bio napisati priručnik odmah primjenjiv u praksi.

Za većinu analiza koje sam naveo potrebno je osnovno znanje tabličnih kalkulatora. To, naravno, nije tema ove knjige pa će čitatelji morati steći nužno znanje na druge načine. No, da ne bi gubili vrijeme, sve korištene tablice dostupne su uz registraciju na internetskoj stranici www.poslovnaljekarna.hr. Na istoj stranici možete pronaći i dodatne alate, ideje i koncepte koji iz raznih razloga nisu uvršteni u knjigu, a možete je i obogaćivati svojim sadržajima i iskustvima, pa i kritikama. Zaključio sam da je taj način distribucije digitalnog sadržaja bolji od prilaganja CD-a uz knjigu upravo zbog mogućnosti dinamičnog kreiranja novih sadržaja.

Ako čitajući ili samo nasumice pregledavajući ovu knjigu dobijete samo jednu ideju i uspijete je primijeniti u praksi te time poboljšate uspješnost svoje tvrtke, moja misija bit će ispunjena.

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu