25.01.2018

Sport u vremenu globalizacije

Damir Škaro, Vladimir Stipetić

Sport u vremenu globalizacije naslovnica

UVOD

Ova je knjiga nastala kao plod višegodišnjeg istraživačkog rada, temeljenog na dostupnim internetskim podatcima, pisanoj domaćoj i inozemnoj stručnoj literaturi kao i na osobnom sportskom i znanstvenom iskustvu.

Stvarajući ovo djelo nastojali smo kronološki i povijesno osvijetliti gospodarski aspekt sporta kao društveno-ekonomskog fenomena današnjice:
– od vremena tretiranja sporta kao privilegije dokonih, dostupnoga samo eliti, do spoznaje o potrebi i pravu na sportsku kulturu svakog čovjeka.
– od sporta koji se tretirao isključivo kao društveni trošak do njegova prihvaćanja kao čimbenika u povećanju bruto društvenog i nacionalnog proizvoda.

Knjiga je napravljena u šest poglavlja i dvadeset šest potpoglavlja.

Prvo poglavlje – Svijet u kojem sport postaje globalna djelatnost; u pet se potpoglavlja razmatraju osnovni elementi koji uvjetuju djelovanje sporta danas.
Drugo poglavlje – Širenje sporta u XX. stoljeću dovodi do novih proizvodnih odnosa u XXI. stoljeću; u pet se potpoglavlja i devet točaka spoznaje institucionalni tretman sporta, početci njegove profesionalizacije i etapno preoblikovanje u gospodarsku djelatnost.
Treće poglavlje – Izdizanje profesionalnoga sporta u gospodarsku djelatnost, razlaže fenomenologiju sporta kao posljedicu profesionalizacije, globalizacije i razlikovnoga sustava njegova organiziranja.
Četvrto poglavlje – Organizacija sporta kao privredne djelatnosti. Razdvajanje sportske rekreacije kao profesionalnog sporta, govori o funkcionalnom organiziranju, sustavima financiranja i sportskim građevinama kao poprištima odvijanja natjecateljskih aktivnosti.
Peto poglavlje – Rastuće značenje sporta kao gospodarske djelatnosti, govori o uzajamnom djelovanju BDP-a i njegovu značenju za sportsku djelatnost i društvo.
Šesto poglavlje – Zaključna razmatranja, sumira značaj, potrebu i stanje sporta kao društvene djelatnosti i njegova reverzibilnog odnosa s društvenom zajednicom.
Osnovna zadaća našeg istraživanja bila je u sklopu sveobuhvatnosti analizirati sport kao rastući gospodarski značaj za društvo i pojednica.
Najutjecajniji čimbenici preobrazbe sporta u suvremeni oblik vrijednosti za društvenu zajednicu su, prije svega, profesionalizacija i globalizacija, što je i inače svojstveno sportu kao društvenoj djelatnosti.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu