25.01.2018

Osnove računovodstva

Ljiljana Skendrović, Marica Javorović

Korice Osnove racunovodstva final.indd

Udžbenik autora mr. sc. Ljiljane Skendrović i Marice Javorović, dipl. oec. “Osnove računovodstva” korisno je edukativno sredstvo za proučavanje i učenje temelja računovodstva. U udžbeniku se obrađuje računovodstvena tematika, problematika s teoretskoga posebice s praktičnog gledišta.

prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević

Sadržaj udžbenika “Osnove računovodstva” je aktualan u znanstvenoj i stručnoj tematici koju obrađuje, te je korištena metodologija i sistematizacija koja prati suvremene trendove obrađene teme. Slijedom navedenog, udžbenik “Osnove računovodstva” pridonosi razvoju teorije i prakse, sadržava nove rezultate kao i analizu postojećih spoznaja.

dr. sc. Mario Hak

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu