22.09.2017

Prvi MBA diplomanti na Effectusu!

Na EFFECTUS-u su obranjeni prvi diplomski specijalistički radovi među studentima prve generacije diplomskog MBA studija Poslovno upravljanje. 

Miroslav Dinčić je završio MBA studij, smjer Menadžment financija. Kolega Dinčić je pred povjerenstvom u sastavu dr.sc. Đuro Horvat, prof.dr.sc. Marinko Jurčević i dr.sc. Aljoša Šestanović obranio rad na temu: „Kompleksnost upravljanja vrijednošću poduzeća u turističkom sektoru Republike Hrvatske“. Diplomskim radom kolega Dinčić približio je logiku promišljanja dviju različitih interesnih skupina koje snažno djeluju unutar turističkog sektora – radnika i poslodavaca. Iz istraživanja koje je kolega Dinčić proveo u svrhu izrade rada može se zaključiti da dugogodišnje zanemarivanje plaća i ostalih uvjeta rada u turističkom i ugostiteljskom sektoru ostavlja negativan trag na zaposlenicima te će poslodavci biti prisiljeni uložiti dodatna sredstva i vrijeme u poboljšanje tih parametara.

Na studijskom smjeru Porezi i poslovno pravo diplomirala je kolegica Martina Biščan, obranivši diplomski rad na temu „Objektivna odgovornost za štetu u hrvatskome odštetnom pravu“. Povjerenstvu u sastavu dr.sc. Aljoša šestanović, Jelena Uzelac i Vedran Ceranić kolegica Biščan je na primjerima iz recentne sudske prakse dokazala da se odštetna odgovornost pokazuje u svim aspektima života (primjerice, pas koji se kreće cestom predstavlja opasnu stvar te za štetu od opasne stvari odgovara vlasnik psa), te u radu prikazuje različite slučajeve imovinske i neimovinske štete.

Effectus tim čestita kolegi Dinčiću i kolegici Bišćan i želi im uspješnu poslovnu karijeru! 

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu