08.09.2017

Engleski Poslovni jezik u stupnjevima od A1 do C2

Poslovno učilište Effectus, odnosno Centar za cjeloživotno obrazovanje na Effectusu ovim se putem obraća vama, studentima Effectusa (Studija za financije i pravo), da bismo vas obavijestili o početku provođenja programa učenja stranog jezika naziva

Engleski poslovni jezik u stupnjevima od A 1 do C 2.

Program Engleski poslovni jezik certificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, klasa: UP/I-602-07/17-03/00141, ur. br.: 533-25-17-0005, što osigurava upis u e-radnu knjižicu svakog završenog stupnja (A 1 – C 2).
Svaki se stupanj sastoji od zadanih modula (70 sati). To znači da završetak pojedinog stupnja zahtijeva završetak svih modula koji pripadaju određenom stupnju.
Prikaz stupnjeva i modula:

A 1 stupanj se sastoji od dvaju modula (2 x 70 sati – ukupno 140 sati)
A 2 stupanj se sastoji od dvaju modula (2 x 70 sati – ukupno 140 sati)
B 1 stupanj se sastoji od četiriju modula (4 x 70 sati – ukupno 280 sati)
B 2 stupanj se sastoji od dvaju modula (2 x 70 sati – ukupno 140 sati)
C 1 stupanj se sastoji od četiriju modula (4 x 70 sati – ukupno 280 sati)
C 2 stupanj se sastoji od dvaju modula (2 x 70 sati – ukupno 140 sati)

Nakon završetka svakog pojedinog stupnja polaznik/polaznica dobiva Uvjerenje o završenom stupnju te Certifikat ISO 29 990 kojima se dodatno potvrđuju stečene kompetencije.
Uvjerenje i Certifikat priznati su u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji što osigurava mobilnost znanja i potvrdu stečenih kompetencija.
U nastavku je detaljan prikaz organizacije prijava, testiranja te završetka programa.

 

Prijave

Zadnji je rok prijave 15. rujna 2017.
Prijaviti se možete na mrežnoj stranici fakulteta, na poveznici Cjeloživotno obrazovanje gdje možete ispuniti online obrazac.
Molimo vas da na prijavnici označite koji stupanj želite upisati.
Prije upisa bit ćete pozvani na testiranje u skladu sa stupnjem koji želite upisati.

 

Testiranje

Testiranje svih polaznika provest će se 20. rujna 2017.
(O točnom vremenu i mjestu održavanja testiranja bit ćete naknadno obaviješteni.)
Na osnovi rezultata testiranja savjetovat ćemo vam koji biste stupanj trebali upisati.

 

Početak nastave

Nastava programa Engleski poslovni jezik počet će 27. rujna 2017.
Nastava će se održavati srijedom i petkom u dvorani Plava 3 prema sljedećem rasporedu:
• jutarnja smjena – srijeda od 11.00 do 12.30 i petak od 9.00 do 10.30
• popodnevna smjena – srijeda od 19.00 do 20.30 i petak od 17.00 do 18.30.

 

Cijena modula (semestra)
• jutarnja smjena – 1900 kn + 100 kn za troškove upisa
• popodnevna smjena – 2100 kn + 100 kn za troškove upisa

 

Literatura
Potrebna literatura, odnosno udžbenik i radna bilježnica bit će dostupni u slobodnoj prodaji ili na učilištu Effectus.
Završetak modula/stupnja
Nakon završetka svakog modula polaznik/polaznica će pristupiti ispitu, pisanom i usmenom, kako bi potvrdio/potvrdila stečene kompetencije potrebne za nastavak učenja, odnosno da bi mogao/mogla pohađati sljedeći modul/stupanj.
Kad polaznik/polaznica završi stupanj, dobit će Uvjerenje i Certifikat ISO 29 990 na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Voditeljica programa
mr. sc. Vesna Cigan, prof.

 

Za sve dodatne informacije vezane za upis, testiranje i početak nastave obratite se voditeljici Učilišta Ivani Krakan, struč. spec. oec. (mobitel: 091 2080 067, mail: ikrakan@vsfp.eu).

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu