26.08.2017

EFFECTUS BUSINESS ACADEMY – najavljen program stručnih seminara o međunarodnom poslovanju

Suvremeno međunarodno poslovno okruženja dominantno je obilježeno internacionalizacijom poslovanja domaćih pravnih subjekata. U skladu s razvijanjem tržišta i trendovima u poslovanju, Effectus organizira EFFECTUS BUSINESS ACADEMY. 

Putem ovog programa stručnih seminara koji pokriva najrazličitiji praktični sadržaj pravnog aspekta međunarodnih poslovanja, polaznici stječu mogućnost slušati predavanja i raspravljati o svim praktičnim pitanjima s kojima se svakodnevno susreću i to s etablianim stručnjacima međunarodnog ugleda. 

Predavači: Hrvoje Bardek, Sascha Foulkes, Ines Kobak, Sandra Lisac, Jelena Madir, Andrea Meier, dr. Steven Truxal, Zoran Tasić, mag.dr. Venus Valentina Wong. 

EFFECTUS BUSINESS ACADEMY trajati će 10 tjedana, uz fond sati od 100, raspoređenih po pojedinim temama. Početak prvog ciklusa je 13. listopada 2017. godine. Vrijeme održavanja stručnih seminara biti će petkom 17-20.30 i subotom 09-15.30 s pauzom za ručak. Polaznicima se preporučuje poznavanje engleskog poslovnog jezika. Cijena u koju je uključen radni pribor i literatura iznosi 18.000 kuna, a školarina je plativa u obrocima ili jednokratno s popustom. 

Kontakt osoba za više informacija je Vedran Ceranić, mag.iur. et. pol., na e-mail vceranic@vsfp.eu i telefon 01 617 72 49. 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu