24.07.2017

Effectus od jeseni pokreće novi program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom Pravni aspekti međunarodnog poslovanja

Suvremeno poslovanje karakterizira neizbježno pravno i poslovno svakodnevno komuniciranje s većim brojem međunarodnih poslovnih subjekata. U realizaciji većine gospodarskih projekata u Republici Hrvatskoj i šire već dugi niz godina su uključeni međunarodni bankarski ili drugi financijski subjekti kao i međunarodne konzultantske kuće i međunarodni stručnjaci različitih profila. Zbog toga, svakom gospodarskom subjektu je u interesu da raspolaže znanjima na temelju kojih može primijeniti adekvatna pravna pravila i npr. odrediti mjerodavno pravo konkretnog ugovornog odnosa ili npr. nadležnost suda ili arbitraže za rješavanje spora u poslovanju s međunarodnim obilježjem i dr.

Prepoznajući navedenu potrebu i kroz svakodnevnu suradnju s gospodarstvom, EFFECTUS od jeseni pokreće novi program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom Pravni aspekti međunarodnog poslovanja. Program je koncipiran kroz jedanaest nastavnih cjelina u okviru kojih se razmatraju brojni praktični i svakodnevni problemi s kojima se gospodarski subjekti susreću u praksi u međunarodnom poslovanju (od razmatranja boniteta kupca, naplate ugovorne cijene i prijenosa vlasništva i rizika na kupljenoj robi do tumačenja pojmova u ugovorima i angažiranja odvjetnika u inozemstvu i predlaganja privremene mjere).

Na programu je angažiran veći broj inozemnih predavača s višegodišnjim iskustvom u praksi što programu daje veliki praktični značaj.

Više o programu nalazi se na sljedećoj poveznici: http://effectus-akademija.com/?page_id=2887

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu