07.06.2017

Potpisana dva nova međuinstitucionalna sporazuma u okviru ERASMUS+ programa

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište potpisalo je dva nova međuinstitucionalna sporazuma u okviru programa Erasmus+ s fakultetima iz Novog Mesta.

U okviru razvijanja međunarodne suradnje, potpisani su Sporazumi s Fakulteta za poslovne in upravne vede i s Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko.

Sporazumi omogućavaju razmjenu studenata na preddiplomskoj i diplomskoj razini, kao i razmjenu profesora i drugog nastavnog osoblja.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu