24.04.2017

Potpisan Sporazum s Ekonomskim institutom Zagreb

Sporazum o poslovnoj suradnji s EKONOMSKIM INSTITUTOM, Zagreb, čime je studentima i nastavnicima EFFECTUS-a otvoren pristup i korištenje čitaonice, knjižnice, bibliotečnih i dokumentacijskih baza podataka

Potpisivanjem sporazuma o poslovnoj suradnju između EFFECTUS-a Studija financija i prava i EKONOMSKOG INSTITUTA, Zagreb otvorene su brojne mogućnosti širenja i produbljenja znanstvene i stručne suradnje kako za studente i nastavnike EFFECTUS-a tako i za istraživače Ekonomskog instituta.

Od danas studenti i nastavnici EFFECTUS-a imaju pristup i mogućnost korištenja čitaonice, knjižnice, uvida u bibliotečne i dokumentacijske baze podataka Ekonomskog instituta, te posuđivanja stručnih knjiga, priručnika i časopisa.

EFFECTUS i EKONOMSKI INSTITUT prepoznali su zajednički interes i ugovorili međusobnu suradnju kojom će se vršiti razmjena informacija i suradnja na području izvođenja nastave i istraživanja, unapređenja postojećih i razvoja novih studijskih programa prilagođenih razvoju struke i potreba tržišta rada, zajedničkih ili suradničkih istraživačkih projekata, organiziranja stručnih konferencija i drugih događanja od zajedničkog interesa.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu