05.07.2016

EFFECTUS-u izdana Dopusnica za izvođenje MBA studija Poslovno upravljanje

Uvažavajući tradiciju i stečenu reputaciju te sva pozitivna dostignuća postojećeg diplomskog studija „Menadžment financija“, Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo uspješno je razvila novi koncept studija diplomske razine. Počevši od akademske godine 2016/2017., na EFFECTUS-u ćemo izvoditi MBA studij POSLOVNO UPRAVLJANJE, s tri smjera: Menadžment financija, Porezi i poslovno pravo i Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Nakon uspješno provednog postupka odobravanja (pozitivnih recenzija neovisnih recenzenata, pozitivnog mišljenja Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje te suglasnosti na predložene izmjene i dopune koju je dala Agencija) nadležni Ministar izdao je Visokom učilištu EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo Dopusnicu za izvođenje MBA diplomskog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE sa smjerovima: (1) Menadžment financija, (2) Porezi i poslovno pravo i (3) Menadžment ljudskih potencijala i znanja.

Studij Poslovno upravljanje – MBA s tri različita smjera predstavlja iskorak u programskom razvoju EFFECTUS-a. Prema mišljenju jednog od recenzenata, „cjelina studija predstavlja na nacionalnoj razini, što je dodatna kvaliteta, inovativnu koncepciju u relevantnoj mjeri.“ Dakle, riječ je o potpuno novoj koncepciji studiranja koja se temelji na integriranosti različitih područja te na interdisciplinarnosti. Ta nova koncepcija omogućuje usvajanje širokog spektra specifičnih kompetencija i u najvećoj mogućoj mjeri uvažava činjenicu da promjene na strani potražnje u strukturi tržišta rada od diplomske razine studija zahtijevaju višedimenzionalan pristup obrazovanju. Također, konceptualna kreacija novog studija stvorila je veći broj alternativa u izboru karijernog puta studenata diplomske razine studija.

Novi specijalistički diplomski stručni studij pod nazivom POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA koncipiran je tako da sadrži 8 (osam) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija. Ta su tri smjera studija:

  1. Menadžment financija
  2. Porezi i poslovno pravo
  3. Menadžment ljudskih potencijala i znanja

 

Dobivanjem Dopusnice stekli su se, počevši od akademske godine 2016/2017. uvjeti za upis nove genaracije studenata. O uvjetima upisa na studij – vidjeti ovdje.

Nastava na novom studiju započinje 10.10.2016.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu