03.05.2016

Uvod u teoriju igara

Robert Kopal, Darija Korkut

Teorija igara udzb.inddIako većim dijelom sadržaja monografski obuhvaća znanstveno područje društvenih znanosti, namjera i cilj ove knjige su širi: nadamo se da će poslužiti ne samo studentima (ponajviše ekonomskih) diplomskih i poslijediplomskih studija, magistrantima, doktorandima, već i znanstvenicima i istraživačima te analitičarima u brojnim poslovnim (ali ne samo poslovnim) situacijama itd. Knjiga “Uvod u teoriju igara” namijenjena je širokom krugu čitatelja koje zanimaju fenomeni koji se odvijaju u području društvenih, ali i drugih znanosti kao i čitateljima drugačijih preferencija. Knjiga “Uvod u teoriju igara” omogućuje i učinkovito i uspješno svladavanje gradiva iz kolegija Teorija igara na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment financija Visoke škole za financije i pravo Effectus. No, ova će knjiga zasigurno poslužiti i kao obavezna ili dopunska literatura i na drugim studijima u Hrvatskoj. Nastala je temeljem agregiranog (ali i dopunjenog), izmijenjenog i prilagođenog teksta knjige Teorija igara: praktična primjena u poslovanju. Na kraju svakog poglavlja sažeto su objašnjeni najznačajniji pojmovi, a lista pitanja pomoći će vam u savladavanju gradiva i pripremi ispita.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu